HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092; blaho@hrondacice.cz
| úvodní strana | o firmě | kontakty | provozní doba | nové koupelnové studio |

Reference - plyn

|vybrat rok|


Akce:Město Slavonice
Investor:Plynové zdroje 95, 96, 97
Cena: 1 308 676,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace BD 396 + 397
Investor:STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO J.HRADEC
Cena: 521 619,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace a ÚT 209/V Dačice
Investor:Město Dačice - Krajířova 27 Dačice
Cena: 464 042,- Kč bez DPH

Akce:Plynová kotelna
Investor:Společenství vlastníků Slavonice 94
Cena: 393 196,- Kč bez DPH

Akce:Přeložka páteřních rozvodů
Investor:Centropen, a.s.
Cena: 351 954,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace BD 104 ÚT
Investor:STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO J.HRADEC
Cena: 330 073,- Kč bez DPH

Akce:Plynová kotelna
Investor:Společenství vlastníků Slavonice 105
Cena: 322 000,- Kč bez DPH

Akce:Plynové zařízení
Investor:Město Dačice
Cena: 304 942,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace haly
Investor:VNP, s.r.o.
Cena: 300 000,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace, ÚT Bílkov 89
Investor:Město Dačice - Krajířova 27 Dačice
Cena: 267 617,- Kč bez DPH

Akce:Přeložení trasy zemního plynu
Investor:TRW-DAS a.s. - Strojírenská 160 Dačice
Cena: 224 762,- Kč bez DPH

Akce:Potrubí pro zemní plyn
Investor:TRW - DAS a.s.
Cena: 195 010,- Kč bez DPH

Akce:SO 01 - Plynofikace a ÚT
Investor:Město Dačice
Cena: 152 525,- Kč bez DPH

Akce:Výměna pl. kotlů
Investor:STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO J.HRADEC
Cena: 144 270,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace haly
Investor:VNP, s.r.o.
Cena: 104 710,- Kč bez DPH

Akce:Zřízení plynové kotelny
Investor:Společenství vlastníků Slavonice 105
Cena: 67 525,- Kč bez DPH

Akce:Montáž stanice Termix
Investor:ZD Budíškovice - Budíškovice 134
Cena: 62 045,- Kč bez DPH

Akce:Plynofikace BD 95,96,97
Investor:Město Slavonice
Cena: 59 526,- Kč bez DPH

Akce:Přeložka STL plynovodu - vícepráce
Investor:Centropen, a.s.
Cena: 43 780,- Kč bez DPH

Akce:Oprava plynovodu
Investor:Centropen a.s. - ul.9.května 161 Dačice
Cena: 41 829,- Kč bez DPH

Akce:Oprava plynovodu
Investor:SAFINA ASSETS a.s.
Cena: 22 972,- Kč bez DPH

Akce:Rozšíření STL plynovodu
Investor:Centropen a.s. - ul.9.května 161 Dačice
Cena: 20 981,- Kč bez DPH

Akce:Oprava plynovodu
Investor:Centropen a.s. - ul.9.května 161 Dačice
Cena: 20 723,- Kč bez DPH

Akce:Oprava rozvodu plynu
Investor:Centropen a.s. - ul.9.května 161 Dačice
Cena: 20 546,- Kč bez DPH

Akce:Oprava plynovodu
Investor:Máca Stanislav RNDr. - Jana Žižky 345 Telč

Akce:Montáž plynovodu, ÚT
Investor:Sláma Josef Ing. - Bačovského 1990 Brno

Akce:Montáž plynovodu
Investor:Hujer Jindřich - Radkov 65

Akce:Montáž plynovodu a ÚT
Investor:Buček Věroslav - Bílkov 78

Akce:Pl. kotel
Investor:Weitzova Drahomíra MUDr.

|úvod strany |   |vybrat rok|

(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice